اساسنامه و قوانین

اساسنامه اصلاحی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۸

فصل اول- کلیات

ماده ۱- در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان و افزایش بهره وری که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز هست و برای ایجاد کار و اشتغال و آبادانی و سازندگی کشور و حسن انجام وظایف محوله و انطباق آن با موازین ومقررات جمهوری اسلامی ایران انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام انجمن: انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت استان فارس که در این اساسنامه اختصاراً انجمن نامیده می شود

ماده ۳- محل قانونی انجمن شیراز- خیابان عفیف آباد- کوچه ۲۲- پلاک ۱۳۲ تلفن: ۶۲۹۱۰۵۱-۶۲۶۶۲۸۵

تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند محل قانونی انجمن را در محدوده شهر شیراز تغییر داده و مراتب را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام دارد.

تبصره ۲: حوزه فعالیت انجمن: استان فارس و محل دفتر مرکزی آن شهر شیراز است ولی با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی انجمن می تواند برای ارائه خدمات سازنده به اعضا در بعضی ازشهرهای استان فارس دفترنمایندگی دایر نماید که زیرنظر هیئت مدیره فعالیت می نماید

تبصره ۳: با تصویب هیئت مدیره انجمن می تواند با انجمن های صنفی شن و ماسه و آسفالت سایر استانهای کشور در چهارچوب قوانین کشور همکاری نموده و نسبت به مبادله خدمات مشاوره ای فنی و حقوقی اقدام نماید

ماده ۴- مدت انجمن نامحدود خواهد بود(بر اساس قوانین مربوطه)

ماده ۵- اهداف و وظایف انجمن:

۱-۵- نظارت بر تولید شن و ماسه شسته یا شکسته دانه بندی شده و نحوه استخراج مخلوط از معادن به لحاظ کمی و کیفی و نظارت بر تولید آسفالت.

۲-۵- پیشنهاد و اظهارنظر در خصوص ایجاد واحدهای جدید تولید شن و ماسه وآسفالت در استان به منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه متقاضیان به مراجع ذیربط با توجه به آمار و ارقام مربوط به عرضه و تقاضا در سطح استان و لزوما راهنمایی متقاضیان درباره مقررات فعالیتهای صنفی و قوانین و آئین نامه های مربوطه.

۳-۵- حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی اعضا انجمن

۴-۵- ایجاد هماهنگی و روابط حسنه بین اعضا انجمن

۵-۵- ملزم نمودن اعضا به رعایت اصول و موازین فنی و بهبود کیفیت تولیدات تا رسیدن به استانداردهای رسمی و استفاده بهینه از امکانات و افزایش میزان بهره وری و مساعدت به اعضاء در انجام تعهداتی که جهت تولید شن و ماسه و آسفالت به مراجع ذیربط دارند.

۶-۵- همکاری لازم در مقابل ارجاعات وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و مؤسسات آموزشی و بهداشتی

۷-۵- همکاری و تلاش در خصوص تهیه و تدوین مقررات ازسوی مراجع رسمی کشور دررابطه با تولید شن و ماسه و آسفالت با توجه به آمار و ارقام و تجربه های به دست آمده از سوی اعضاء و انجمن

۸-۵- تشکیل شورای تحکیم به منظور رفع هر گونه اختلاف فی مابین اعضاء و یا اعضاء و سایر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و ارائه نظریه کارشناسی در جهت حل اختلاف

۹-۵- ایجاد واحد بازرسی به منظور کنترل وحسن اجرا تعهدات فنی و صنفی اعضا در جهت بهبود کیفیت و استاندارد مصالح تولیدی

۱۰-۵- تأسیس کتابخانه و نشر مجلات مفید و ترویج اصول فنی مدیریت و روشهای افزایش بهره وری و استفاده صحیح از ماشین آلات تولیدی و کاهش هزینه با ارائه آموزشهای لازم

۱۱-۵- همکاری و هماهنگی با اعضاء در جهت انجام اموری که در رابطه با تولید شن و ماسه و آسفالت با سازمانها و ارگانهای کشور دارند

۱۲-۵- همکاری و اشتراک مساعی با کلیه مراجع رسمی کشور در جهت پیشبرد عمران و آبادی کشور به ویژه در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه

۱۳-۵- شرکت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی- بیمه – عوارض شهرداری و آموزش و پرورش و سایر کمیسیونهایی که به نحوی دررابطه با حل مشکلات و اختلاف بین تولید کنندگان شن و ماسه و آسفالت و طرف دیگر تشکیل می گردد با رعایت ضوابط قانونی.

۱۴-۵- انجام هر گونه امور قانونی در رابطه با وظایف انجمن که در این اساسنامه بدان اشاره نشده است

۱۵-۵- عدم هر گونه مداخله در امور سیاسی از سوی انجمن

۱۶-۵- صدور کارت عضویت و پروانه اشتغال به کار تولید شن و ماسه و آسفالت برای اعضا

ماده ۶- عضویت در انجمن صنفی، بر اساس تبصره ماده ۲ آئین نامه چگونگی تشکیل به حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران صنعت مورد اشتغال به شرح زیر می باشد:

« تولید شن و ماسه شسته و یا شکسته دانه بندی شده و آسفالت»

فصل دوم- شرایط عضویت و منابع مالی

ماده ۷- عضویت کلیه واحدهای توید کننده شن و ماسه و آسفالت واجد شرائط در انجمن صنفی آزاد است و هیچ کس را نمی توان به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور و یا از قبول عضویت در آن منع کرد

ماده ۸- شرائط عضویت- هر واحد تولید شن و ماسه شسته و شکسته دانه بندی شده و آسفالت حائز شرایط زیر می تواند عضو انجمن گردد

۱-۸- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه

۲-۸- در محدود جغرافیایی استان فارس مستقر باشد

۳-۸- قبول و تعهد پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مراتب

۴-۸- دارای پروانه تأسیس یا بهره برداری از سازمان صنایع ومعادن فارس و یا دارای پروانه بهره برداری معدن شن و ماسه از دفتر فنی استانداری فارس باشد

۵-۸- واحد مذکور تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت نماید

۶-۸- واحد تولیدی منع قانونی در رابطه با عضویت در انجمنهای صنفی نداشته باشد و اعضای آن تمامی شرایط قانونی لازم برای فعالیت تولیدی مربوط را دارا باشند

تبصره ۱: عضویت کلیه واحدهائی که تولید شن و ماسه قسمتی از فعالیتهای آنان را تشکیل می دهد مانند (کارخانه های آسفالت و بتون آماده) به شرطی که حائز دیگر شرایط مندرج در اساسنامه باشد بلامانع باشد.

تبصره ۲- پذیرش اعضا توسط هیأت مدیره انجام می گیرد و چنانچه تقاضای عضویت واحدی مورد قبول هیئت مدیره واقع نگردد می تواند در اولین جلسه مجمع عمومی اعتراض خود را مطرح و نظر مجمع عمومی در این مورد قطعی و لازم الاجرا است

ماده ۹- شرائط تعلیق یا سلب عضویت اعضاء

۱-۹- آراء قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دائر بر لغو پروانه های استخراج و یا بهره برداری

۲-۹- عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده ۱۲ این اساسنامه و به مدت حداکثر یک سال

۳-۹- عدم رعایت مفاد اساسنامه

تبصره ۱: هر عضوی می تواند از عضویت در انجمن استعفا دهد مشروط بر اینکه تعهدات خود را تا تاریخ استعفا انجام و تسویه حساب نماید.

تبصره ۲: هر یک از اعضاء که شرائط عضویت انجمن را از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است

ماده ۱۰- منابع مالی انجمن صنفی عبارت است از:

۱-۱۰ ورودیه برای هر عضو به مبلغ پانصدهزار تا یک میلیون ریال می باشد که با توجه به تصویب هیأت مدیره فقط برای یکبار دریافت می گردد

۲-۱۰ حق عضویت ماهانه اعضاء از مبلغ سیصد هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد که هیأت مدیره با توجه به فعالیت و موقعیت کارگاه میزان حق عضویت و نحوه وصول آن را تعیین و تصویب می نماید

۳-۱۰ کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانائی و اختیارآنان

تبصره ۱- دریافت و جمع آوری هر گونه کمک- ورودیه و حق عضویت بایستی به موجب قبوض شماره داری صورت بگیرد که به امضاء رئیس هیئت مدیره یا خزانه دارو دبیر انجمن صنفی رسیده باشد

ماده ۱۱- اعضاء انجمن صنفی موظفند هر ۳ ماه حق عضویت خود را به انجمن صنفی پرداخت و رسید دریافت نمایند

تبصره ۱: هیئت مدیره انجمن صنفی نمی تواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نماید

تبصره ۲- چنانچه اعضاء هیئت مدیره و بازرس هزینه هایی در رابطه با انجمن متحمل شوند با ارائه فاکتور و گزارش . در مورد هزینه های فاقد فاکتور برابر گزارش با ذکر نوع مخارج مبلغ هزینه را پس از تصویب هیئت مدیره پرداخت خواهد نمود.

ماده ۱۲- چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یک سال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید از طرف خزانه دار به آنان کتبا اخطار می شود در صورتی که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اخطار عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننماید و یا ترتیب پرداخت حق عضویت خود را ندهد از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضاء در پرداخت حق عضویت با هیئت مدیره است

 

 

فصل سوم:

ارکان انجمن صنفی

ماده ۱۳- ارکان انجمن صنفی عبارت است از (۱- مجمع عمومی ۲- هیئت مدیره ۳- بازرسان)

ماده ۱۴- مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن صنفی است که از اجتماع نمایندگان اعضا تشکیل می شود و دارای دو نوع اجلاس است

۱- مجمع عمومی عادی

۲- مجمع عمومی فوق العاده

ماده ۱۵- مجمع عمومی عادی: جلسات مجمع عادی با حضور نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت خواهد داشت و در صورتیکه این حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم به فاصله ۱۵ روز بعد با حضور حداقل اعضاء رسمیت می یابد

تبصره ۱: تصمیمات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با آرائ حداقل نصب به علاوه یک افراد حاضر معتبر خواهد بود آرائ لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی نوبت دوم آراء با همان نصاب می باشد

تبصره ۲: در صورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی بازرس یا بازرسان می تواند رأسا نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند همچنین در صورت خودداری بازرسان از دعوت مجمع عمومی(حداکثر دو ماه پس از پایان مهلت هیئت مدیره) از اعضاء می توانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند

ماده ۱۶- وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر میباشد:

۱- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان

۲- بررسی و تصویب تراز مالی انجمن صنفی

۳- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوطه به انجمن صنفی (روزنامه خبر استان فارس)

۵- تعیین خط مشی انجمن صنفی

۶- تصمیم گیری در مورد عضویت و یا ائتلاف با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمائی و انجمهای صنفی دیگر و یا پایان دادن به عضویت و همکاری با آنان

۷- شور و اخذ تصمیم کلیه مواردی که در دستور جلسه مجمع قرارداد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد

۸- تصمیم گیری در خصوص مواردی که در اهداف و وظایف انجمن پیش بینی شده

ماده ۱۷- مجمع عمومی فوق العاده بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل نیمی از اعضاء تشکیل و اختیارات آن به شرح ذیر است.

۱- تغییر و اصلاح اساسنامه

۲- عزل انفرادی و یا اجتماعی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان

۳- تعیین و تصویب میزان حق عضویت ماهانه اعضاء

۴- انحلال انجمن صنفی و انتخاب اعضای هیئت تصفیه

ماده ۱۸- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر سه چهارم آراء حاضرین نافذ خواهد بود

تبصره: چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با ر اول نصاب لازم رابه دست نیاورد بار دوم به فاصله ۱۵ روز با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین نافذ و معتبر خواهد بود

ماده ۱۹- هیئت مدیره و بازرسان می توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی عادی رابه طور فوق العاده دعوت نمایند

تبصره : فاصله بین تاریخ انتشار آگهی دعوت و تشکیل مجمع عمومی حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۰ روز خواهد بودآگهی های دعوت باید درروزنامه کثیرالانتشار معین شده در اساسنامه درج شود

ماده ۲۰- اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است به جز مواردیکه در اساسنامه پیش بینی شده و یا نسبت به آن در مجحمع عمومی اخذ تصمیم به عمل آید

ماده ۲۱- حق رأی در مجامع عمومی غیر قابل انتقال به دیگری است

ماده ۲۲- انتخاب هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی باید با رأی کتبی و مخفی و بر اساس اکثریت نسبی آراء مأخوذه صورت گیرد.

تبصره:

هیچ عضوی نمی تواند بیش ازیک نماینده به مجمع معرفی ماید و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد

ماده ۲۳- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی

۱- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ازیک رئیس یک نایب رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود ریاست مجمع عمومی با رئیس هیدت مدیره خواهد بود مگر در مواقعیکه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه باشد که در این صورت مجمع از بین اعضاء حاضرد رجلسه با اکثریت نسبی انتخاب می شود در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره ریاست جلسه به عهده مسن ترین عضو هیئت مدیره خواهدبود

۲- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعا ت مطروحه در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیئت رئیسه مجمع با تصویب اعضاء می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را حداکثر از سه هفته متجاور نباشد تعیین نماید تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد ندارد و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه همان نصاب قبلی می باشد

۳- ازمذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رسید.

۴- کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخ اساسنامه تصویبی و تأیید صحت انتخابات باید به امضاء هیئت رئیسه و یا در صورت نیاز هیئت نظارت برسد

۵- مجامع نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء ، اعم از حاضرین یا غائبین نافذ خواهد بود

ماده ۲۴- هیئت مدیره مسئول اداره امور انجمن صنفی و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء می باشد تعداد اعضاء اصلی هیئت مدیره پنج نفرو تعداد اعضاء علی البدل هیئت مدیره دو نفر می باشند که برای مدت ۳ سال از بین اعضاء انتخاب می گردند و انتخاب مجددآنان بلامانع است

تبصره: تا تعیین هیئت مدیره جدید کلیه مسئولیتها بر عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود

ماده ۲۵- اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات تشکیل می شود از بین خود یک نفر به عنوان رئیس یک نائب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخابت و ضمن تنظیم و امضاء صورتجلسه ای اسامی انتخاب شدگان را جهت اطلاع اعضاء و همچنین انجام تشریفات قانونی وصدور کارت شناسایی به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم می نمایند.

تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند یک نفر را به عنوان دبیر بین اعضاء یا خارج از اعضاء انتخاب و قسمتی از وظایف خود را به وی تفویض نمایند

تبصره ۲: در صورتی که دبیر انجمن صنفی از اعضاء هیئت مدیره نباشد می تواند در جلسات بدون حق رأی شرکت نماید

تبصره ۳- : هیچ کس نمی تواند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمائی عضو هیئت مدیره یا بازرسان باشد

ماده ۲۶- جلسات هیئت مدیره با حضور سه نفر رسمیت یافته اما به هر حال تصمیمات آن باحداقل سه رأی معتبر خواهد بود

تبصره ۱- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دریک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضاء اصلی هیئت مدیره گردد موجب استعفا از سمت عضویت در هیئت مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی البدل که به ترتیب بیشترین آراء را در مجمع عمومی کسب نموده اند جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد

تبصره ۲- : تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد

ماده ۲۷- هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از دریافت گواهی ثبت انجمن صنفی از وزارت کار و امور اجتماعی حسابی به نام انجمن صنفی و با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر (با تصویب هیئت مدیره) و خزانه دار در یکی از بانکهای کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را در حساب بانکی مزبور واریز نماید

ماده ۲۸ : رئیس هیئت مدیره یا دبیر( با تصویب هیئت مدیره) و خزانه دار مشترکا صاحبان امضاء مجاز، اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی به عهده آنان می باشد

تبصره : کلیه مکاتبات اداری اوراق عادی با امضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان امضاء نایب رئیس و مهر انجمن و کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره یا دبیر( با تصویب هیئت مدیره) و خزانه دار وممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود

ماده ۲۹- در صورت استعفا، فوت و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره در جای آنان اعضائ علی البدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو مزبور خواهند شد.

ماده ۳۰- هیئت مدیره انجمن صنفی مکلف است دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند

تبصره: چنانچه حداکثر شش ماه پس از پایان دوره، به هر علتی تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرسان مکلفند انحلال انجمن صنفی را به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام نمایند.

ماده ۳۱- وظایف واختیارات هیئت مدیره

۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی

۲- حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء

۳- افتتاح و یا بستن حساب در بانکها

۴- خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول مشروط بر آنکه به منظور جلب نفع نباشد.

۵- حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان

۶- انعقاد قرادرادهای دستجمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکل های کارگری و کارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمن های صنفی

۷- استخدام، عزل و نصب کارمندان اداری

۸- دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه

۹- تهیه و ارائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی

۱۰- تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

۱۱- تدوین آئین نامه های داخلی

۱۲- تعیین میزان حق عضویت هر یک از اعضاء بر اساس جدول تعیین شده ازطرف مجمع عمومی فوق العاده

۱۳- اعلام کتبی تشکیل جلسات مجمع عمومی ۱۵ روز قبل از انعقاد جلسه به وزارت کار و امور اجتماعی

۱۴- تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

۱۵- تشکیل کمیته ها از جمله:

الف: کمیته حقوقی

ب: کمیته حل اختلاف

ج: کمیته بررسی و تدوین آئین نامه ها

د: کمیته آمار و اطلاعات

ه: کمیته رفاهی

و: کمیته تدارکات و پشتیبانی

ز: کمیته برآورد نرخ فروش در شهرهای استان با توجه به شرایط اقلیمی و صعوبت تولید

ماده ۳۲- وظایف رئیس هیئت مدیره

۱- اداره جلسات هیئت مدیره

۲- دعوت اعضاء هیئت مدیره به تشکیل منظم جلسات

۳- مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی

۴- ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی جهت اجراء

۵- انجام سایر مواردی که با توجه به اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد

ماده ۳۳- دبیر انجمن با تفویض اختیار از طرف هیئت مدیره موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ مسئول امور دبیرخانه و تشکیلات اجرایی خواهد بود و وظایف او به شرح زیر می باشد

۱- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری انجمن و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره

۲- انجام مکاتبات و نامه های اداری انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن صنفی با تصویب هیئت مدیره

۳- گشایش حساب جاری انجمن به اتفاق خزانه دار و رئیس هیئت مدیره در یکی از بانکهای مجاز و واریز وجوه انجمن به حساب مذکور و برداشت از آن با تصویب هیئت مدیره

۴- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن صنفی

۵- ثبت صورتجلسات هیئت مدیره در دفتر مربوطه

۶- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مالی و اداری و دفتر مشخصات کامل اعضاء انجمن صنفی

۷- تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا خزانه دار و مهر رسمی انجمن صنفی با تصویب هیئت مدیره

۸- امضاء چک ها و اسناد و اوراق بهادار به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن در صورت تصویب هیئت مدیره

۹- دبیر در دوره فترت مکلف است مقدمات دعوت و تشکیل مجمع عمومی را برابر مقررات برای انجام انتخابات فراهم و چنانچه انتخابات مجدد حداکثر در فاصله شش ماه از پایان مدت اعتبار مسئولان انجمن به عمل نیاید می باید به اتفاق بازرسان مراتب را جهت تعیین تکلیف به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد

تبصره: درباره حقوق دبیر: مطابق دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی فقط دبیر انجمن می تواند حقوق دریافت نماید حقوق و مزایای نامبرده پس از تصویب هیئت مدیره به اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام خواهدشد

ماده ۳۴- خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی است و امضاء کلیه چکها و اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر( با تصویب هیئت مدیره) بوده و سایر وظایف وی به شرح زیر می باشد:

۱- اداره امور مالی انجمن تنظیم دفاتر و صورت جلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها

۲- وصول و جمع آوری ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی در مقابل قبض رسید

۳- تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

۴- تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن صنفی جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرسان

۵- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت ها، توسط اعضاء انجمن صنفی

۶- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی

۷- حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه و اسناد مالی انجمن صنفی

۸- پیش بینی بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب

تبصره ۱- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرس یا بازرسان کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در اختیارآنان قرار دهد

تبصره ۲: در صورت انقضاء دوره هیئت مدیره خزانه دار ورئیس هیئت مدیره یا دبیر (با تصویب هیئت مدیره) موظف خواهند بود امور مالی انجمن صنفی را تا قطعیت انتخابات مجدد کماکان اداره نماید

ماده ۳۵- مجمع عمومی تعداد یک نفر به عنوان بازرس اصلی و ۱ نفر رابه عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می نماید تا بر اساس وظایف خود عمل نمایند انتخاب مجدد آنان بلامانع است

ماده ۳۶- وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان

۱- نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن صنفی

۲- رسیدگی و گواهی گزارش مالی جهت ارائه به مجمع عمومی

۳- رسیدگی به شکایات اعضاء و در صورت لزوم تهیه گزارش برای ارائه به هیئت مدیره یا مجمع عمومی

۴- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۵ این اساسنامه

۵- تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی

۶- اعلام انحلال انجمن صنفی به وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع ذیربط در صورتی که بر اساس تبصره ماده ۳۰ اساسنامه هیئت مدیره اقدام به تجدید انتخابات ننموده باشد

ماده ۳۷- شرایط انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن

۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد

۴- مشهور به حسن شهرت و امانتداری

۵- داشتن حداقل ۵سال سابقه کار

۶- کتباً نمایندگی یکی از اعضاء را دارا باشد ولو اینکه سهامدار و یا عضو هیئت مدیره آن واحد نباشد

۷- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

۸- داشتن سواد

ماده ۳۸- در اجرای ماده ۱۸ آئین نامه انجمن های صنفی و به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره مبلغ …………………….. ریال معادل ……………………….. درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمائی واریز خواهد شد

فصل چهارم:

انحلال و مقررات مربوط به آن

ماده ۳۹- مسئولان انجمن صنفی موظفند مدارک، دفاتر و اسناد مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند

ماده ۴۰- در موارد زیر انجمن صنفی منحل می گردد:

۱- بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده

۲- بر اساس رأی صادره ازطرف مراجع قضائی

۳- درصورت گذشت ۶ ماده از پایان مدت اعتبار هیئت مدیره و عدم تجدید انتخابات آن

تبصره: در صورت اقدام هیئت مدیره بازرسان و یا اعضاء برای دعوت مجمع عمومی جهت تجدید انتخابات مهلت های مقرر در این اساسنامه برای دعوت و تشکیل مجمع عمومی مربوط به جزء ضرب الاجل مذکور در بند ۳ ماده فوق منظور نخواهد شد

ماده ۴۱- از تاریخ انحلال انجمن صنفی اختیارات مسئولان خاتمه یافته و هیئت تصفیه منتخب(که از بین مسئولان یا اعضاء انتخاب می شود) امر تصفیه را به عهده می گیرد بازرس یا بازرسان انجمن پس از انحلال عنوان ناظر تصفیه را خواهند داشت مدت مأموریت هیئت منصفه از تاریخ انتخاب یک سال خواهد بود

تبصره: در صورت عدم انتخاب هیئت تصفیه وظیفه آن به عهده رئیس هیئت مدیره و بازرسان خواهدبود

ماده ۴۲- انحلال انجمن صنفی موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد پیمانهای دسته جمعی منعقد شده قبلی نخواهد بود.

ماده ۴۳- درصورت انحلال انجمن صنفی کلیه داراییهای آن با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به تشکل کارفرمائی کانون تحویل خواهدشد

ماده ۴۴- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از کسب موافقت ازوزارت کار قابل اجرا می باشد

ماده ۴۵- سایر مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده تابع مقررات آئین نامه سازمانهای کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر مقررات مربوط خواهد بود

این اساسنامه در ۴۵ ماده و ۲۸ تبصره در تاریخ ۸/۶/۱۳۷۸ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید