تاریخچه انجمن

انجمن صنفی کار فرمایی تولید کنندگان شن و ماسه وآسفالت استان فارس در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۷۵ با شماره ۵۰۳/ص الف در اداره کل امور اجتماعی استان فارس ثبت و فعالیت خود را آغاز نمود. واکنون انجمن دارای ۱۱۰ عضو فعال است . بیشترین اعضاء این انجمن به ترتیب از شهر های شیراز , کازرون , لارستان , لامرد , آباده , مرودشت , داراب میباشند .

اعضاء هیئت مدیره انجمن از ابتدای تاسیس تا کنون عبارتند از :

هیات موسس در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۷۵

 • آقایان رضا قلی مرادی
 • مرحوم شهباز صالحیان
 • , محمد خلقی
 • ,مرحوم حیدر اولیاء
 • و سعیدی

اعضاء هیات مدیره دوره اول(۱۴/۰۴/۱۳۷۵)آقایان :

 • منصور –صیفایی                  رئیس هیات مدیره
 • محمد خلفی                    نائب رئیس
 • نعمت اله میرزایی               خزانه دار
 • رضا قلی مرادی                  عضو هیات مدیره
 • مرحوم شهباز صالحیان           عضو هیات مدیره
 • رضا اولیاء                      بازرس
 • حسینعلی صالحیان       بازرس

دوره دوم (۱۳۷۸) آقایان :

 • نعمت اله میرزایی رئیس هیات مدیره
 • رضا اولیاء                     نائب رئیس
 • محمدرضا صفرزاده       خزانه دار
 • محمد رضا رستم پور       عضو هیات مدیره
 • منصور سیفایی                    عضو هیات مدیره
 • علیرضا اولیاء                    بازرس

دوره سوم (۰۸/۱۲/۱۳۸۱) آقایان :

 • اسماعیل خبیری                    رئیس هیات مدیره
 • منصور سیفایی                    نائب رئیس
 • نعمت اله میرزایی             خزانه دار
 • ارغوان عربشاهی                      عضو هیات مدیره
 • حیدر صالحیان                  عضو هیات مدیره
 • احمد سیفایی                  بازرس

دور چهارم(۱۶/۱۲/۸۴)آقایان:

 • نعمت اله میرزایی             رئیس هیات مدیره
 • منصور سیفایی                  نائب رئیس
 • ارغوان عربشاهی                  خزانه دار
 • اسماعیل خبیری                  عضو هیات مدیره
 • رضا اولیاء                  عضو هیات مدیره
 • علیرضا اولیاء                  بازرس

دوره پنجم (۱۱/۱۱/۸۷) آقایان :

 • نعمت اله میرزایی              رئیس هیات مدیره
 • محمدناصر صفرزاده        نائب رئیس
 • ارغوان عربشاهی                    خزانه دار
 • منصور سیفایی                     عضو هیات مدیره
 • رضا اولیاء                     عضو هیات مدیره
 • محمد جهان بین بازرس

دوره ششم

 • نعمت اله میرزایی                رئیس هیئت مدیره
 • محمد ناصر صفر زاده           نائب رئیس
 • ارغوان عربشاهی                خزانه دار
 • علیرضا اولیاء                        عضو هیئت مدیره
 • رضا اولیاء                              عضو هیئت مدیره
 • محمد جهان بین                بازرس

قابل ذکر است که بعد از فوت مرحوم حاج نعمت اله میرزایی در سال ۱۳۹۲ آقای محمد ناصر صفر زاده به عنوان رئیس و آقای رضا اولیاء به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدندضمنا در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ مجمع عمومی برگزار وآقای علیرضا میرزایی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و اقای محمد جهان بین نیز مجددا به عنوان بازرس انجمن برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

یاد وخاطره موسسین و فعالان انجمن که جای آنها در بین ما خالی است گرامی میداریم.

مرحومین :

 • آقای حیدر اولیاء
 • آقای شهباز صالحیان
 • آقای نعمت اله میرزایی