تماس با ما

تماس با ما

 پیامک

 سامانه پیامک :  ۳۶۲۶۶۲۸۵ ۷۱ ۱۰۰۰

 ایمیل

روابط عمومی          info@farsshoma.ir

دبیر خانه               dabir@farsshoma.ir

مدیریت                 modir@farsshoma.ir

http://www.nibiznet.com/uploads/images/telephone.gif

 تلفن ۳۶۲۶۶۲۸۵-۰۷۱

۰۷۱-۳۶۲۶۱۰۵۱

 address

 آدرس : شیراز خیابان عفیف آباد کوچه ۲۲ پلاک ۱۳۲