فعالیت ها

برخی فعالیت های اخیر هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان شن و ماسه وآسفالت عبارتند از:

 • ارتباط موثر با مسئولین استانی ،(سازمان صنعت و معدن وتجارت )(استاندار فارس – سازمان آب استان در سال ۹۳)
 • اداره کل راه مسکن و شهرسازی-شرکت نفت-فرماندار شیراز و….) جهت انعکاس مشکلات معدن داران شن و ماسه و آسفالت استان
 • اقدام و پیگیری در خصوص افزایش نرخ فروش مصالح شن و ماسه در سال ۹۳ که این کار در دو نوبت ابتدا و نیمه دوم سال انجام شد.
 • شرکت اعضا هیئت مدیره در جلسات با مسئولین سازمانهای استانی ۲۲جلسه
 • پیگیری و حل مشکلات بعضی از معدن داران با سازمان صنعت و معدن و تجارت استان
 • پیگیری و برگزاری جلسات متعدد با فرمانداری شیراز و بعضی اعضا انجمن در خصوص احداث جاده دسترسی به معادن منطقه دوکوهک شیراز
 • برگزاری جلسات هیات مدیره انجمن (از ابتدای سال ۹۳ تا پایان آبانماه پانزده جلسه)
 • بازرسی از حدود ۲۰ واحد تولیدی با حضور نمایندگان سازمان صنعت و معدن و تجارت و اداره کل استاندار فارس
 • شرکت رئیس هیات مدیره انجمن در جلسات کانون انجمن های صنفی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 • چاپ توزیع سر رسید سالانه به نام انجمن بدون استفاده از منابع مالی این انجمن
 • مشارکت در برگزاری همایش نظام مهندسی معدن کمک به اهداء جایزه ورزشکار و قهرمان مدال آور شهر شیراز ،مشارکت مالی در برگزاری همایش قرآنی استان ،برگزاری سالگرد ارتحال حضرت امام رحمت اله علیه و دیگر برنامه هایی که از طریق فرماندار شیراز و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان از این انجمن درخواست مشارکت مالی میگردد
 • برگزاری مجمع عمومی عادی و فوق العاده با حضور اکثریت اعضا در بهمن ماه سال ۹۲